Pare Coll, 15 - 08500 Vic

938 893 351

Educació secundària

Educació secundària

A secundària donem continuïtat al treball cooperatiu per projectes que han après a primària, sense oblidar els fonaments del currículum que els garantiran l’èxit en els estudis postobligatoris que escolliran. És l’última etapa que s’imparteix a la nostra escola, però tenim prevista la continuació en conveni amb un altre centre molt pròxim al nostre.

La secundària comprèn una etapa definitiva en el creixement dels alumnes: l’adolescència, plena de canvis i inquietuds. És per això que treballem per acompanyar els nois i noies en les seves incerteses i ajudar-los a trobar el seu camí per tal que tinguin un futur feliç en consonància amb les seves aspiracions.

En aquesta etapa, aprofundim en el coneixement individual dels alumnes per ajudar-los a descobrir els seus talents i potenciar-los. Alhora, incidim també en el treball cooperatiu amb l’objectiu de desenvolupar una consciència social i compromesa amb el seu entorn.

Projectes de l’etapa

Treball per projectes

A secundària seguim amb el treball per projectes iniciat a infantil i primària. Prèviament a l’elaboració dels projectes, es va elaborar una selecció de continguts que eren susceptibles de formar part d’un projecte. Posteriorment es van anar ajuntant per crear-los. D’aquesta manera, un terç del currículum d’ESO es treballa mitjançant aquesta metodologia. S’inclouen dins el treball per projectes les matèries següents: matemàtiques, català, EVIP, ciències socials, ciències naturals i tecnologia. Totes aquestes matèries també tenen hores de tallers.

Tallers al servei dels projectes

Per construir aprenentatge, creiem que també cal un temps de treball personal i sistemàtic a l’aula. Considerem que hi ha continguts que és difícil que surtin als projectes que treballen els alumnes; per això tenim les hores de taller, en les quals s’aprofundeix en els continguts curriculars més factuals i conceptuals, que cal explicar i que posteriorment serviran per al projecte. En els tallers, l’alumne rep una atenció personalizada, se li respecta els seus temps i fem que guanyi seguretat i confiança per assolir continguts. Aquests tallers es concreten en de les hores de les diferents matèries del currículum de secundària. El   restant el destinem al treball per projectes.

Batxillerat DUAL

Els alumnes que ho desitgin poden iniciar, a partir de tercer d’ESO, el programa de Batxillerat DUAL, que els permet obtenir la doble titulació de batxillerat espanyol i nord-americà. Aquest programa permet que els alumnes estiguin matriculats simultàniament a l’escola i en un institut (High School) dels Estats Units a través de la institució escolar Academica Corporation.

El Batxillerat DUAL aporta principalment tres valors afegits als estudiants que opten per cursar-lo:

  • Immersió lingüística: els alumnes milloren la seva competència lingüística en llengua anglesa, ja que aquesta és la llengua d’estudi, comunicació i treball.
  • Immersió tecnològica: el programa és 100% online, amb professorat americà, a través de plataformes i eines de comunicació telemàtiques.
  • Maduració personal mitjançant l’autogestió, l’esforç, la responsabilitat i l’organització de l’alumne en l’estudi i el treball.

Activitats complementàries

Com a escola concertada, a FEDAC Vic impartim matèries complementàries amb l’objectiu d’ampliar la tasca educativa i oferir un tret diferenciador i de qualitat. Les complementàries completen el procés de formació dels nostres alumnes mitjançant el desenvolupament de determinats aspectes del projecte educatiu.

  • LEM (Leader in me)
  • Talents

Consulta’n els detalls al pdf adjunt.

Optatives pròpies del centre

Els alumnes de secundària poden triar algunes matèries en funció dels seus talents, interessos i projectes de futur.

  • Francès
  • Robòtica i programació
  • Experimentació i creació
  • Emprenedoria
  • Cultura clàssica

Consulta’n els detalls al pdf adjunt.

Contacta amb nosaltres

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l'escola.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website