Pare Coll, 15 - 08500 Vic

938 893 351

Batxillerat

Batxillerat PRO

El batxillerat PRO (Bat PRO) és un nou itinerari competencial de les escoles FEDAC per a l’etapa de batxillerat. En el batxillerat PRO treballem el currículum de l’etapa per projectes i assegurem el desenvolupament de les intel·ligències múltiples i les habilitats toves.

El batxillerat PRO proporciona als estudiants una base educativa de qualitat per accedir a qualsevol cicle formatiu de grau superior (CFGS), escoles d’arts i oficis, i estudis universitaris de l’àmbit social, si així ho desitgen.

A través de mecanismes d’aprenentatge actiu, els i les alumnes del batxillerat PRO es converteixen en els autèntics PROtagonistes de la seva formació.

Un batxillerat obert al món

  • Acompanyem els joves en la descoberta del seu element i els seus talents a través de les aliances del batxillerat PRO amb diferents entitats i institucions. Així, per exemple, els alumnes poden obtenir el batxillerat americà (Batxillerat Dual d’Academica) i cursar optatives amb l’Institut Obert de Catalunya (IOC) segons els seus interessos.
  • Convidem especialistes i professionals externs a participar en tallers i projectes concrets amb l’alumnat del batxillerat PRO. Aquesta col·laboració ens permet apropar-nos a l’excel·lència i el rigor dels experts, i obrir noves perspectives vitals i professionals en l’alumnat.

Àmbits competencials del batxillerat PRO

Competència lingüística

La competència lingüística permet desenvolupar les habilitats pròpies de l’expressió escrita i oral en català i castellà.

Durant el batxillerat PRO a FEDAC Vic, fem un incís especial en l’art de l’oratòria, que els estudiants exerciten amb l’exposició de projectes i en la defensa d’idees i reflexions a l’aula i en les diferents activitats que els proposem.

Alhora, també ens aproximem a la literatura com a font de models inspiradors per a la creació de productes propis i per la descoberta d’un passat literari que serveixi de model a l’actualitat.

Economia i empresa

A l’àmbit d’Economia i Empresa treballem els continguts, els instruments i les habilitats que ajuden l’alumnat a adquirir les competències necessàries per despertar l’esperit emprenedor.

També oferim estades de pràctiques en empreses i entitats del nostre entorn proper.

Tant les pràctiques en entitats com la creació d’una empresa pròpia com a projecte d’emprenedoria són praxis concretes que permeten connectar els talents i els interessos dels estudiants amb el món laboral.

FEDart

FEDart és l'àmbit de la comunicació i de la interpretació visual. En el món actual, la major part de la informació que rebem cada dia prové de mitjans audiovisuals de consum, imatges fixes, sons, músiques, sèries...

Ens resulta imprescindible aprofundir en la intencionalitat i els significats de les imatges, llegir-les com si fossin lletres, per poder enfrontar-nos amb esperit crític amb el nostre entorn.

A més, hem d'entendre que tot aquest món d'imatges ha tingut un esdevenir històric determinat, i a FEDart estudiem els orígens i les motivacions de la producció visual de la nostra cultura.

Cultura

El món, la cultura, els descobriments, els problemes mediambientals, la macroeconomia, la política, la globalització... són alguns dels temes que tractem en l'àmbit de Cultura.

Per treballar-los, fem servir metodologies que faciliten que l'aprenentatge esdevingui participatiu, creaActiu i motivador, com el Visual Thinking, l'Aprenentatge basat en problemes (PBL o ABP), l'Aprenentatge-Servei (ApS) o la gamificació, entre d'altres.

Aquest àmbit proporciona les eines perquè l'alumnat sigui crític amb les fal·làcies d'aquest món, curós amb les opinions dels altres i finalment creatiu per transformar el seu entorn.

LideratgeS: LeaderInMe (LEM)

A les tutories amb els alumnes de batxillerat implementem el programa de lideratge personal LeaderInMe (LEM), del qual les escoles FEDAC som pioneres a l’Estat. El programa, basat en Els 7 Hàbits de la gent altament efectiva de Stephen Covey, ensenya als estudiants un conjunt de principis i hàbits des de la perspectiva del creixement personal.

L’objectiu és que els estudiants esdevinguin els líders de la seva pròpia vida, millorin les seves relacions amb els altres, assumeixin la responsabilitat de les seves decisions i contribueixin a la construcció d’un món millor.

Tots aquests objectius també aporten unió de grup, coneixença personal i descoberta de l’entorn més immediat.

Contacta amb nosaltres

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l'escola.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website