Pare Coll, 15 - 08500 Vic

938 893 351

Educació primària

Educació primària (P1, P2, P3, P4, P5 i P6)

L’etapa d’educació primària té per finalitat proporcionar a tots els alumnes els elements necessaris que els permetin l’adquisició de les competències bàsiques i desenvolupar les seves capacitats. Treballem per formar alumnes autònoms, amb criteri, iniciativa, motivació i amb actitud d’esforç. Potenciem les habilitats i els talents dels nostres alumnes perquè aprenguin a ser, a conviure, a conèixer i a fer. Per això, apostem per l’ús de metodologies actives i activitats que complementen el currículum, on l’alumne és el centre del procés d’ensenyament-aprenentatge.

En consonància amb l’era digital, impulsem també l’ús de les noves tecnologies com a eines de suport dels aprenentatges.

Projectes de l’etapa

Espais d’aprenentatge

Els espais d’aprenentatge possibiliten la comunicació i la relació amb altres infants i mestres i ofereixen activitats i materials que estimulen la curiositat, la capacitat creadora i el diàleg. En grups reduïts posem en pràctica els múltiples talents que cada persona té. Oferim 7 espais d’aprenentatge, que els nens i nenes poden escollir autònomament, per tal de potenciar les intel·ligències múltiples.

Treball per projectes

El treball per projectes esdevé un aprenentatge autèntic perquè és significatiu i contextualitzat. Treballem per desvetllar en l’alumnat el seu interès per aprendre, l’hàbit de qüestionar-se i fer-se preguntes sobre el món que l’envolta i l’habilitat de cercar i trobar respostes als reptes que se li plantegen. Treballant de forma cooperativa, els alumnes s’organitzen per aconseguir transformar els aprenentatges en un producte final.

Projecte Fet

Per a una millora de la competència lectora de tot l’alumnat, oferim activitats i material adaptats a les necessitats de l’aula. L’objectiu és que els alumnes s’endinsin en el fantàstic món de la lectura, estimin els llibres i esdevinguin lectors competents.

Apadrinament lector i lectura en parella
Amb la voluntat de seguir potenciant la competència lectora dels nostres alumnes, oferim dues activitats dinàmiques al voltant del llibre com són l’apadrinament lector i la lectura en parella. L’objectiu d’aquestes activitats és potenciar en els nens i nenes el gust per llegir al mateix temps que s’estableixen uns lligams afectius amb la parella de lectura.
Matemàtiques manipulatives

La neurociència ens ha confirmat que sense emoció no hi ha aprenentatge. És per això que volem despertar la curiositat i l’interès dels alumnes en cadascuna de les activitats, de manera que proposem l’aprenentatge de les matemàtiques des de l’experimentació i la manipulació en contextos concrets, reals i pràctics, que faciliten la comprensió dels conceptes matemàtics a partir de les pròpies vivències.

Activitats complementàries

Dins de l’horari escolar, impartim un conjunt d’activitats complementàries a tots els alumnes de primària de l’escola. Les activitats complementàries ajuden a completar la formació integral dels nens i les nenes i a desenvolupar les seves habilitats i talents personals:

  • LEM (Leader in me)
  • Artic
  • Escacs
  • Emmaús / Educació emocional
  • Oratòria

Consulta’n els detalls al pdf adjunt.

Contacta amb nosaltres

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l'escola.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website