Pare Coll, 15 - 08500 Vic

938 893 351

Projectes de FEDAC Vic

Projectes de l'escola FEDAC-Vic:

A més de dur a terme amb els alumnes els projectes diferenciadors vinculats al pla d’innovació pedagògica #avuixdemà, a FEDAC Vic participem també en una sèrie de projectes d’escola.

Robòtica

Amb la robòtica volem que els nostres alumnes aprenguin fent - learning by doing. Es tracta que provin, creïn, innovin i s’equivoquin per tal de veure l’error com a font d’aprenentatge, i que desenvolupin competències logicomatemàtiques i d’autonomia personal que els permetin autoorganitzar-se. A FEDAC Vic oferim la línia de robòtica durant tota l’escolarització, des del 1r curs d’infantil fins a 4t de secundària. L’objectiu és que, al llarg d’aquest procés, els alumnes aprenguin a utilitzar diversos mecanismes adaptats a les diferents edats.

Línia complementària d’anglès
Des del 1r curs d’educació infantil i fins a 4t d’ESO, oferim una immersió lingüística en anglès amb l’objectiu de potenciar la llengua anglesa com a llengua vehicular i d’aprenentatge. És a través de cançons, jocs i textos que l’alumnat fa ús de l’anglès de forma significativa. L’objectiu final és que els alumnes de segon cicle de secundària obtinguin el títol de B1 i/o B2 d’anglès de l’Escola Oficial d’Idiomes.

Contacta amb nosaltres

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l'escola.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website