Pare Coll, 15 - 08500 Vic

938 893 351

Sortida pedagògica a Brescia i Bolzano

Sortida pedagògica a Brescia i Bolzano

Dues mestres de la nostra escola participen en una sortida pedagògica dins en el programa Erasmus+ per viure, conèixer i descobrir noves escoles i metodologies que ens ajudin a seguir creixent pedagògicament.

A FEDAC Vic formem part del MiniConsorci d’Educació Inclusiva (MCEI) que s’inclou dins el Consorci Europeu per la Transformació Educativa (CETE+) i forma part del programa ERASMUS+ i EASMTILC.

Dins d’aquest programa, el passat 19 de febrer l’Elisabet Arumí i l’Eva Carreras, mestres de l’escola, van realitzar les mobilitats d’enguany on van visitar a diferents centres del nord d’Itàlia: Brescia i Bolzano.

Són dues poblacions que comparteixen unes realitats molt similars a la ciutat de Vic: 

  • Brescia i la seva regió, la Lombardia, té una gran diversitat cultural donat que als darrers anys ha rebut alumnat de diferents orígens culturals i amb llengües maternes ben diverses (Panjabi, Àfrica, Egipte i Sud Amèrica).
  • Bolzano, situada a la regió del Trentino-Tirol del Sud, té la característica de trobar-se en una zona amb una important riquesa lingüística. Es parla italià, alemany i ladí (un dialecte regional). A més, també és una zona amb gran diversitat cultural, experiencialment de la zona est d’Europa.

Les dues mestres van tenir l’oportunitat de visitar diferents centres educatius i poder veure com es treballa l’aprenentatge de la llengua vehicular, la inclusió i la diversitat lingüística. Ara toca posar fil a l’agulla per poder-nos enriquir com a centre i reforçar l’atenció a la tipologia d’alumnat que tenim.

Creiem que com a centre som molt afortunats de formar part d’aquest programa, ja que ens podem enriquir d’experiències que com a claustre ens permet aplicar i reflexionar sobre la nostra pràctica, així com conèixer altres realitats, metodologies i situacions socials que ens ajudin a millorar i a evolucionar.

Podeu obtenir més informació d’aquests destins accedint als enllaços del web d’ensenyament: BRESCIA i BOLZANO

CreaEscola Quality Certificate for Education Website