Pare Coll, 15 - 08500 Vic

938 893 351

PROJECTE +ART a l’escola FEDAC Vic

PROJECTE +ART a l’escola FEDAC Vic

El projecte +ART a les escoles FEDAC neix per fer dels llenguatges un eix d’innovació educativa i d’empoderament personal. És per això que des de l’escola treballem en l’art i el paper que aquest juga en el dia a dia dels nostres alumnes. 

L’art juga un paper decisiu en l’aprenentatge i el desenvolupament cognitiu dels infants, ajudant a millorar la seva memòria a llarg termini. Aprendre qualsevol cosa amb tècniques que tinguin a veure amb disciplines artístiques aconsegueix que allò que s’ha après romangui en els més petits durant més temps. És per això que amb l’art també aconseguim activar diferents àrees cerebrals que tenen a veure amb els sentits, el moviment i la creativitat de cadascú. Com a conseqüència, ens ajuda a millorar l’atenció i la concentració. 

L’art ens ensenya a veure les coses des de diferents perspectives i a interioritzar que no hi ha una única solució per als problemes. Així doncs, ens ajuda a gestionar els problemes emocionals i a tenir més competències en la resolució de conflictes, així com millorar l’autocontrol i l’autoestima d’un mateix. 

Per tots aquests motius, volem treballar l’art a les escoles de manera transversal, ja que aquest, està present en molts moments. I és per això que els docents, ajuden als alumnes a educar la mirada i ser reflexius amb el missatge i la intencionalitat que cada obra ens vol transmetre. 

Des del 2 de novembre, a FEDAC Vic hem estat treballant l’art a partir de les obres de l’artista, Siro López, pintor realista i polifacètic que amaga un contingut humà molt potent darrere les seves obres, com ara, la igualtat de gènere, la fi de la pobresa, el reciclatge, entre d’altres. 

Aquesta exposició que forma part del projecte +ART a les escoles FEDAC és itinerant a les 25 escoles. Actualment, tres de les obres es troben a FEDAC Vic durant quinze dies. L’exposició finalitzarà l’abril del 2022 a la NAU BOSTIK a Barcelona on estaran exposades per tal de fer visites, xerrades i tallers. Serà en aquest moment, quan els alumnes de sisè i quart d’ESO podran visitar aquest espai i realitzar-hi diferents tallers. 

Gràcies a aquest nou projecte, els nostres alumnes podran desenvolupar la seva creativitat, que de ben segur, despertarà nous talents entre ells i elles.