Pare Coll, 15 - 08500 Vic

938 893 351

Pla Tríplex

Pla Tríplex

Coneixeu el pla TRÍPLEX de les 24 escoles FEDAC? 

És el nostre projecte d’Aprenentatge Combinat (BlendedLearning). El pla TRÍPLEX combina la presencialitat amb la formació online mitjançant la configuració d’un autèntic entorn d’aprenentatge personal per a l’alumne #avuixdemà2024

Per què pla TRÍPLEX? El projecte FEDAC d’Aprenentatge Combinat es diu així perquè és un projecte 3×3, amb tres eixos clau: les persones, els espais i els suports. Al centre hi posem les persones, amb les necessitats educatives d’alumnes, docents i famílies. 

El pla TRÍPLEX ofereix un ampli ventall d’estratègies d’Aprenentatge Combinat: des de la classe física presencial fins a propostes totalment asincròniques, on es desenvolupa una activitat en temps i espais diferents al voltant d’un entorn virtual d’aprenentatge. 

A l’hora de posar en pràctica el pla TRÍPLEX d’Aprenentatge Combinat, ens hem plantejat 4 reptes a assolir a partir de setembre a les 24 escoles FEDAC. El pla TRÍPLEX hi dona resposta d’una forma real i efectiva segons la realitat de cada escola. 

La integració de les TIC és un dels reptes que ens planteja el pla TRÍPLEX d’Aprenentatge Combinat. El pla TRÍPLEX inclou també la formació de les famílies FEDAC perquè puguin acompanyar els seus fills en el procés d’ensenyament-aprenentatge.

El pla TRÍPLEX capgira els rols d’alumnes i docents, perquè tothom pot aprendre i ensenyar! Els equips @sTEPs_cat estan formats per educadors, alumnes i famílies que capacitaran altres membres de la comunitat educativa FEDAC en eines digitals.

Tot a punt per a l’inici del nou curs! El pla TRÍPLEX inclou el pla d’emergència PALSE, amb una motxilla de recursos digitals i materials perquè els alumnes la puguin dur a casa i continuar el seu aprenentatge en cas de confinament. 

CreaEscola Quality Certificate for Education Website