Pare Coll, 15 - 08500 Vic

938 893 351

LiderEnMi

LiderEnMi

Us presentem l’arbre dels 7 hàbits de la nostra escola!

Aquest arbre per a nosaltres representa el projecte LíderEnMi (LEM), un projecte pioner i transversal a la nostra escola, així com també a la resta d’escoles FEDAC.

En què consisteix el LEM?

El LEM pretén desenvolupar el lideratge i la responsabilitat personal, a través dels programa Els 7 Hàbits de la gent altament efectiva de Franklin Covey.

L’arbre ens serveix per presentar els diferents hàbits a desenvolupar tant a nivell personal com col·lectiu, per tal que les persones aprenguin a liderar-se a elles mateixes, i que a través de la seva actitud proactiva, puguin crear sinergies positives amb el seu entorn.

Les arrels representen el caràcter de cadascú i, a partir del treball personal dels tres primers hàbits, arribem a l’èxit col·lectiu que es reflexa en la copa de l’arbre. De la mateixa manera que hem de cuidar i podar l’arbre perquè creixi, nosaltres hem de reflexionar i revisar com podem progressar en el nostre desenvolupament personal. 

Quins són aquests hàbits? 

L’hàbit 1, sigues proactiu, és assumir responsabilitats a la vida i escollir les respostes que vols donar de cada situació. 

L’hàbit 2, començar amb una fi en ment. Com ens organitzem? Quins objectius tenim?  

L’hàbit 3, fer primer el que és primer, ens hem de centrar en allò important i eliminar allò que no és rellevant.  

L’hàbit 4, guanyar-guanyar, buscar el bé comú. 

L’hàbit 5, buscar primer entendre i després ser entès, practicant l’escolta empàtica. 

L’hàbit 6, sinergitzar, valorar les diferències i buscar la millor opció entre tots. 

L’hàbit 7, afilar la serra, cuidar-se en tota la globalitat de la persona: cor, cos, ment i ànima.

En què ens beneficia el projecte LíderEnMi?

Amb el LEM, ajudem a descobrir i potenciar els talents de cada alumne, per creure en ells mateixos i  que adquireixin la capacitat d’autoliderar-se. És important que des de ben petits, els nens i nenes aprenguin a fer-se preguntes i a compartir les seves inquietuds amb la resta de companys i d’aquesta manera guanyar confiança en ells mateixos. 

Un dels pilars d’aquest projecte és fer saber a cada un dels nostres alumnes, que creiem en ells, desenvolupant així, habilitats i eines per:

  • Cuidar d’ells mateixos.
  • Ser independents.
  • Proposar-se i assolir objectius.
  • Tenir una bona interacció social.
  • Estar dins d’una millora contínua.
  • Deixar empremta i transmetre passió en cada una de les accions que fan.

Així doncs, és un model de lideratge que no exclou les coses bones que ja estem fent, sinó que les enforteix i els ajuda a construir sobre aquestes.

Si voleu saber com viuen aquest projecte els nostres alumnes i què significa, podeu visualitzar el següent vídeo.