Pare Coll, 15 - 08500 Vic

938 893 351

LES REUNIONS DE FAMÍLIES

LES REUNIONS DE FAMÍLIES

Les reunions de famílies són imprescindibles en iniciar un nou curs per crear vincles entre escola i famílies. Durant aquest mes de setembre, a FEDAC Vic hem dut a terme les reunions de famílies. Considerem que és una convocatòria molt important per tal de donar a conèixer la línia pedagògica del nostre centre.

Un dels objectius principals de les reunions és informar a les famílies del dia a dia a l’escola dels seus fills i filles. Les rutines a les diferents etapes són canviants i cal informar sobre les noves assignatures, les complementàries, nous horaris, material divers, sortides i activitats al llarg del curs, normatives de centre, comunicació amb l’escola, els docents que els acompanyaran entre d’altres… Tanmateix, volem crear sinergies entre les famílies de l’escola per tal de crear un clima de convivència òptim.

També és un bon moment perquè les famílies coneguin la línia pedagògica que seguiran els seus fills a la nostra escola, tot informant dels projectes interdisciplinaris que realitzaran i el que es treballarà en cadascun d’aquests. De la mateixa manera, és important presentar els materials i plataformes digitals a les que estem adherits.

Una de les propostes de valor de les escoles FEDAC és l’oferta de les complementàries. Aprofitem aquesta trobada per explicar en què consisteixen els escacs educatius, l’oratòria, l’ArTIC, el LEM (Líder in me) i l’Emmaús / educació emocional. 

Un cop explicada l’oferta educativa de l’escola, les famílies tenen l’oportunitat de visitar els espais de l’escola, per tal de conèixer com son, què els formen i les oportunitats que tenen. És en els diferents espais on també donem a conèixer les dinàmiques que fem amb els alumnes i permetem que les famílies en siguin partícips. 

Per acabar la reunió de famílies, ens agrada escoltar la seva valoració a partir de diferents preguntes recollides en un formulari, que ens ajuden a

millorar la nostra tasca docent, així com a valorar la feina ben feta i allò que ens caracteritza.

Valorem que les reunions de famílies siguin vivencials i que aquestes puguin conèixer, de primera mà, el dia a dia dels seus fills i filles a l’escola: dinàmiques, protocols, rutines, etc.

És per això que el format de la reunió es presenta com un dia a l’escola dels nostres alumnes amb les diferents dinàmiques de forma seqüenciada. 

Ens encanta obrir les portes, compartir el nostre projecte educatiu i que les famílies en siguin partícips!