Pare Coll, 15 - 08500 Vic

938 893 351

L’equip AIP: impulsar i promoure processos participatius

L’equip AIP: impulsar i promoure processos participatius

L’equip AIP: impulsar i promoure processos participatius a l’escola. Aquest equip té la responsabilitat d’impulsar i promoure processos participatius amb l’objectiu de vetllar per tal que tant l’alumnat com les famílies i el professorat tinguin un paper important en la presa de decisions a la nostra escola. S’ha d’implicar en el procés de canvi a la comunitat educativa, fent d’enllaç amb l’equip directiu, amb l’equip pedagògic, l’alumnat i amb altres agents del centre. 

L’equip AIP el conformen educadors del centre que actuen com a Agents Impulsors de la Participació (AIP) i que representen el motor de canvi, que recull la veu i el  compromís de tota la comunitat (docents, equip pedagògic, alumnat, famílies, altres  agents del centre) per compartir significats. De fet, el pla estratègic #avuixdemà2024 neix per donar resposta als 24 Reptes que van sorgir d’un gran procés participatiu de tota la comunitat educativa FEDAC per conèixer quins eren els grans desafiaments de l’escola del segle XXI.

Aquest equip intervé en el projecte de lideratge estratègic per facilitar la millora professional dels docents i la implementació efectiva dels plans d’innovació a l’escola transformant a poc a poc la cultura  escolar a través de la  participació de tots els agents de la comunitat educativa amb la finalitat de desenvolupar un esperit democràtic establint sistemes encaminats cap a l’autogestió de la comunitat.

El nostre gran repte és facilitar aquesta participació de tota la comunitat, professors, alumnes i pares a l’escola d’una manera activa perquè entre tots transformem el paradigma educatiu i ens hi sentim identificats. Una escola de tots, per a tots i amb tots; per fer-ho possible és necessaria la participació de tothom. Volem que els alumnes siguin els autèntics protagonistes i  liderin iniciatives, assomeixin responsabiltats i comparteixin experiències amb tots els membres de la comunitat educativa. Així com també apropar a les famílies a participar activament en la dinàmica de l’escola enriquint el procés  d’ensenyament aprenentatge dins el marc educatiu. És per això que l’equip AIP té la responsabilitat d’impulsar i promoure processos participatius a l’escola que ens ajuden a aconseguir aquest gran repte.