Pare Coll, 15 - 08500 Vic

938 893 351

Mobilitat

Mobilitat

Com ja sabeu, els centres educatius de la ciutat estem adherits a la setmana europea de la  mobilitat, que es celebra del 16-22 de setembre. 

Aquesta setmana busca promoure hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables com són els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o amb vehicle elèctric, així com visualitzar els canvis possibles en l’ús de l’espai públic, millorar la qualitat de l’aire i la reducció de la contaminació. 

Amb el lema ‘Per una mobilitat sense emissions’, la Setmana del 2020 vol arribar a la neutralitat en emissions de carboni al 2050.  

Els objectius principals de la Setmana són els següents: 

Estimular un comportament ciutadà, en relació amb l’ús del vehicle, compatible amb el desenvolupament urbà sostenible, en particular amb la protecció de la qualitat de l’aire, la prevenció d’accidents de trànsit, la reducció d’emissió de gasos que provoquen l’efecte hivernacle i el consum racional dels recursos energètics. 

Sensibilitzar la ciutadania sobre els impactes ambientals del transport i informar-la sobre les seves diferents modalitats. 

Impulsar l’ús dels mitjans de transport sostenibles i, en particular, el transport públic, la bicicleta, la mobilitat a peu i els vehicles elèctrics. 

Potenciar un retrobament de la ciutadania amb la ciutat, la seva gent i el seu patrimoni cultural, en un entorn saludable i relaxat. 

Reflexionar sobre com afecta a la nostra salut l’ús excessiu del transport motoritzat. Per una banda, la contaminació atmosfèrica i la congestió que generen tenen un impacte negatiu sobre els sistemes respiratori i cardiovascular. Per una altra, propicien el sedentarisme i la inactivitat física. 

Per la participació dels centres educatius a aquesta setmana, amb l’objectiu que es segueixi promocionant la mobilitat sostenible per a l’accés al centres, disposem: 

  • Una lona informativa de la participació a la setmana, per a penjar-la a l’entrada del centre. 
  • Un registre interactiu per a comptabilitzar el nombre de desplaçaments a l’escola segons el mode de transport.
  • Un document interactiu amb consells, recomanacions i informació referent als modes de desplaçament actius (peu i bicicleta).
CreaEscola Quality Certificate for Education Website