Pare Coll, 15 - 08500 Vic

938 893 351

A FEDAC Vic treballem amb projectes STEAM

A FEDAC Vic treballem amb projectes STEAM

A FEDAC Vic treballem amb projectes STEAM en tota la nostra línia educativa.

Segons Susan Riley, fundadora de l’Institut d’integració de les arts, STEAM és una perspectiva educativa que utilitza la Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Arts i Matemàtiques com punts d’accés per guiar la investigació, el diàleg i el pensament crític de l’alumnat. Una educació tecnològica com és STEAM, permet augmentar les aspiracions en aquest àmbit professional, promociona la igualtat de gènere i les oportunitats que les branques cientificotecnològiques dona a les nenes i dones en el seu desenvolupament professional. 

A l’escola els projectes STEAM tenen un enfocament competencial, on l’alumnat sempre està aprenent, creixent, experimentant i posant en pràctica les 4 C de les habilitats del segle XXI (Col·laboració, Creativitat, Pensament crític i Comunicació). 

Com a escola vam decidir apostar per STEAM i no per projectes STEM, ja que també volem potenciar l’A d’art a les escoles. Empoderar als alumnes perquè despertin la seva creativitat és una de les nostres passions. 

A l’ESO, actualment hi ha l’optativa pròpia STEAM on es proposen 3 projectes durant el curs. El primer de tots és la construcció d’un pinball, el segon és la participació en la First Lego League i el tercer la construcció d’un Molí hidràulic. Amb aquests projectes volem que l’alumnat prengui riscos pensatius, participi de l’aprenentatge experimental, persistir en resolució de problemes i gaudeixi d’un procés creatiu tot prenent una actitud col·laborativa.

A més a més al llarg de les etapes educatives dins de l’àmbit de projectes, s’aposta per fer projectes STEAM perquè l’alumne pugui apreciar el seu procés d’aprenentatge any rere any dins aquesta disciplina.

És per això i molt més, que a FEDAC Vic treballem amb projectes STEAM!