Pare Coll, 15 - 08500 Vic

938 893 351

Erasmus +

Erasmus +

El passat mes de setembre dues professores de FEDAC Vic, la Maria i la Dolors, van fer les dues mobilitats que ja estaven programades des del Pla Internacional Erasmus. El Pla Erasmus és un conjunt de programes de la Unió Europea per a l’Educació, la Formació i l’Esport. L’acció del nostre programa, anomenat ESAM-TILC (Estratègies de Suport a l’alumnat d’origen estranger- Tractament Integrat de Llengua i Continguts) se centra en mobilitats per observar altres escoles que compleixin amb els requisits del nostre estudi.

En el nostre cas, la Maria va visitar 3 escoles de Landivisiau Bretanya (França) i la Dolors 4 escoles de Linz (Àustria).

L’objectiu de les mobilitats era visitar escoles amb un elevat índex d’alumnat nouvingut, observar bones pràctiques i quines estratègies utilitzen per garantir un bon aprenentatge de la llengua local abans d’introduir-se a l’aula ordinària.

L’experiència de la Maria a les escoles franceses ha sigut molt emocionant, ja que ha pogut observar i conèixer coms es treballa amb el sistema educatiu francès en les escoles d’infantil, primària, a la secundària obligatòria i al batxillerat. S’ha observat una realitat diferent de la nostra, descobrint l’ampli ventall de recursos dels quals disposen que facilita el procés d’ensenyament i aprenentatge. 

Pel que fa a la mobilitat de la Dolors a Àustria va ser molt enriquidora, ja que ha pogut conèixer el sistema educatiu d’aquest país, comparar-lo amb el de Catalunya i valorar diferents aspectes que allà funcionen i que nosaltres fem diferent. També hem pogut veure de quins recursos, tan econòmics com de personal, disposen per dur a terme les seves classes i com els gestionen per tal de poder-ne treure el màxim profit en la millora de l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües i les habilitats interculturals.

Estem segures que de totes aquestes observacions (job shadowing) traurem una reflexió important amb la resta de claustre de professors, que ens faran canviar algunes dinàmiques i pràctiques per millorar-les en benefici de tots.

Aquestes experiències són una gran oportunitat per enriquir-nos i de col·laboració intercentres per tal de reforçar el suport lingüístic a tot aquell alumnat que ho necessiti.

Pròximament, gestionarem el nou programa de mobilitats pel curs 22-23 que segur ens aportarà noves vivències i aprenentatges.