Pare Coll, 15 - 08500 Vic

938 893 351

Els hàbits i rutines a educació infantil

Els hàbits i rutines a educació infantil

A l’etapa d’Educació Infantil donem molta importància a l’adquisició d’hàbits i rutines, ja que ens ajuda a potenciar l’autonomia dels nostres alumnes. Els hàbits els adquireixen mitjançant experiències, per això nosaltres posem al seu abast diferents oportunitats per adquirir-los.

La metodologia que utilitzem a educació infantil perquè l’alumnat adquireixi els hàbits és a partir del modelatge. D’aquesta manera, som un model a seguir i els acompanyem diàriament en aquest desenvolupament personal. Aquest treball no comença i acaba a l’escola, sinó que és un treball conjunt amb les famílies. 

Valorem molt positivament aquest acompanyament en les famílies per tal que l’alumnat desenvolupi la seva pròpia autonomia i adquireixi aquests hàbits de mica en mica. 

Alguns dels d’hàbits que ensenyem i treballem en el nostre dia a dia són: 

  • Hàbits de sociabilitat: compartir el material, ajudar als altres, saber escoltar, saludar, respectar a les persones, animals…
  • Hàbits d’autonomia i higiene personal: rentar mans, posar-se i treure’s el jersei o anorac, mocar-se, anar al lavabo, menjar sols…
  • Hàbits de treball: escoltar, treballar bé i polit, utilitzar correctament els estris, participar en les activitats…
  • Hàbits d’ordre: recollir, llençar papers a la paperera, deixar la cadira ben col·locada…

Per tal de treballar tots aquests hàbits també utilitzem cançons i diferents elements que ajuden els alumnes a reconèixer quan és el moment d’aplicar aquell hàbit i així, anar-lo coneixent i interioritzant en les rutines del seu dia a dia. 

Des d’I3 comencem a treballar i progressivament, els alumnes els van aprenent fins que arriben a I5 i ja són molt més autònoms i són capaços de posar en pràctica tots els hàbits i rutines a educació infantil.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website