Pare Coll, 15 - 08500 Vic

938 893 351

El Batxillerat Professionalitzador arriba a FEDAC Vic!

El Batxillerat Professionalitzador arriba a FEDAC Vic!

El Batxillerat Professionalitzador arriba a FEDAC Vic!

El Batxillerat Professionalitzador arriba a FEDAC Vic i és per això que us obrim les portes el dijous 30-03-2023 a les 19:00 amb una reunió informativa i visites personalitzades. 

Però… què és el Bat PRO?

El Batxillerat Professionalitzador (Bat PRO) és un nou itinerari competencial de FEDAC Vic en el qual treballem el currículum a partir de projectes.

El Bat PRO (d’humanitats i ciències socials amb matèries de la modalitat d’arts) assegura el treball de les intel·ligències múltiples i dona una base de qualitat als estudiants per accedir a qualsevol cicle formatiu de grau superior, escoles d’arts i oficis o bé estudis universitaris de l’àmbit social. També dona la possibilitat de presentar-se a la selectivitat a aquells estudiants que així ho desitgin. 

Aquesta proposta obre als i les joves moltes possibilitats a través de les aliances i els projectes col·laboratius en els quals participem amb altres entitats i estudis. Així, per exemple, els alumnes poden obtenir el batxillerat americà (Batxillerat Dual d’Acadèmica), cursar optatives amb l’Institut Obert de Catalunya (IOC) o participar en projectes amb la Universitat de Vic.

Algunes de les característiques que defineixen el Bat PRO son les següents: 

 • Obert: inclou altres estudis que no es cursen específicament el batxillerat ni al mateix centre on es fa batxillerat. 
 • Flexible: Permet establir itineraris formatius personalitzats més enllà de les modalitats dirigides per la llei. Conté una important càrrega d’opcionalitat. 
 • Competencial: implica situar els sabers disciplinaris en contextos d’activitat i pràctica derivats d’entorns reals, locals o globals on caldrà desplegar capacitats segons les accions que calgui efectuar per resoldre un problema, un repte, un encàrrec…
 • Orientador: permet a l’alumnat apuntar cap al seu destí acadèmic o professional, perquè identifica interessos en nous camps de coneixement o els descarta. 
 • Facilitador: pretén proporcionar una sòlida cultura integral i aportar gust pel coneixement, treball i aprenentatge personal, rigor en la feina i preparació per a l’itinerari acadèmic – professional posterior.

Hi ha diversos àmbits competencials del Bat PRO, és a dir, les diferents assignatures que cal cursar obligatòriament durant aquesta etapa. A FEDAC Vic, les matèries pròpies són les següents: 

 • Competència lingüística: La competència lingüística permet desenvolupar les habilitats pròpies de l’expressió escrita i oral en català i castellà. Durant el batxillerat PRO a FEDAC Vic fem un incís especial en l’art de l’oratòria, que els estudiants exerciten amb l’exposició de projectes i en la defensa d’idees i reflexions a l’aula i en les diferents activitats que els proposem. Alhora, també ens aproximem a la literatura com a font de models inspiradors per a la creació de productes propis i per la descoberta d’un passat literari que serveixi de model en l’actualitat.

Aquesta matèria pròpia correspon a la llengua catalana, castellana i literatura I i II.

 • International Project:  correspon a la matèria de llengua anglesa, on es treballarà per projectes utilitzant aquesta llengua, seguint els continguts corresponents.
 • Ciència i Cultura: El món, la cultura, els descobriments, els problemes mediambientals, la macroeconomia, la política, la globalització… són alguns dels temes que tractem en la matèria de Ciència i Cultura.

Per treballar fem servir metodologies que faciliten que l’aprenentatge esdevingui participatiu, creaActiu i motivador, com el Visual Thinking, l’Aprenentatge basat en problemes (PBL o ABP), l’Aprenentatge-Servei (ApS) o la gamificació, entre d’altres. Aquest àmbit proporciona les eines perquè l’alumnat sigui crític amb les fal·làcies d’aquest món, curós amb les opinions dels altres i finalment creatiu per transformar el seu entorn.

Aquesta matèria pròpia correspon a història, ciències per al món contemporani i història del món contemporani. 

 • Economia per emprendre: En aquest àmbit competencial treballem els continguts, els instruments i les habilitats que ajudin l’alumnat a adquirir les competències necessàries per despertar l’esperit emprenedor. Establirem convenis de col·laboració amb empreses del nostre entorn més immediat per tal de satisfer la curiositat dels nostres alumnes en aquest àmbit.

En aquesta línia, l’estada en l’empresa o la creació d’una empresa pròpia com a projecte d’emprenedoria són la praxis concreta per connectar els talents i els interessos dels estudiants amb el món laboral.

Aquesta matèria pròpia correspon a matemàtiques aplicades a les ciències socials i economia de l’empresa I i II. 

 • FEDART: FEDART és l’àmbit de la comunicació i de la interpretació visual. En el món actual la major part de la informació que rebem cada dia prové de mitjans audiovisuals de consum, imatges fixes, sons, músiques, sèries… Ens resulta imprescindible aprofundir en la intencionalitat i significats de les imatges, llegir-les com si fossin lletres, per poder enfrontar-nos amb esperit crític amb el nostre entorn. A més, hem d’entendre que tot aquest món d’imatges ha tingut un esdevenir històric determinat, i a FEDART estudiarem els orígens i les motivacions de la producció visual de la nostra cultura.

Aquesta matèria pròpia correspon a cultura audiovisual, tècniques d’expressió gràfico plàstica, història de l’art i història de la dansa i la música.

 • Professional Personal Project: La intervenció d’especialistes externs per a tallers i projectes concrets permet acostar-nos a l’excel·lència i el rigor dels experts, i obrir noves perspectives vitals i professionals en els alumnes. L’objectiu del Professional Personal Project és, per tant, potenciar en els estudiants la construcció i formulació d’un projecte professional personal. 

Aquesta matèria pròpia correspon a  història de la filosofia, filosofia i treball de recerca. 

 • LideratgeS (Leader in Me – LEM): A les tutories amb els alumnes de batxillerat implementem el programa de lideratge personal LeaderInMe (LEM), del qual les escoles FEDAC som pioneres a l’Estat. El programa, basat en Els 7 Hàbits de la gent altament efectiva de Stephen Covey, ensenya als estudiants un conjunt de principis i hàbits des de la perspectiva del creixement personal.

L’objectiu és que els estudiants esdevinguin els líders de la seva pròpia vida, millorin les seves relacions amb els altres, assumeixin la responsabilitat de les seves decisions i contribueixin a la construcció d’un món millor.Tots aquests objectius també aporten unió de grup, coneixença personal i descoberta de l’entorn més immediat.

Aquesta matèria pròpia correspon a tutoria. 

 • Physical education: L’idioma vehicular de l’educació física al batxillerat PRO és l’anglès, de manera que aquesta llengua es converteix en eina comunicativa en un context real. L’educació física també inclou tècniques de mindfulness, ja que esdevenen un bon complement per a la gestió del propi cos i la ment, així com nocions de vida saludable.

Aquesta matèria pròpia correspon a educació física.

Això i molt més és el que ofereix aquest nou Batxillerat Professionalitzador que oferirem a partir del curs 23-24 a FEDAC Vic.

Us animem a demanar una visita personalitzada i conèixer més sobre aquesta nova modalitat!

El Batxillerat Professionalitzador arriba a FEDAC Vic. Us ho perdreu? Som-hi!

CreaEscola Quality Certificate for Education Website