Pare Coll, 15 - 08500 Vic

938 893 351

EL BATXILLERAT DUAL ARRIBA A FEDAC VIC

EL BATXILLERAT DUAL ARRIBA A FEDAC VIC

Preparant estudiants per als nous reptes

A partir del curs 2022-23, el batxillerat dual arriba a FEDAC Vic. Oferim la possibilitat d’obtenir una doble titulació de batxillerat amb l’obtenció del Diploma Dual® creat i desenvolupat per Academica Corporation.

Amb el Diploma Dual®, l’alumne aconsegueix el batxillerat del país d’origen a tavés del centre que la família decideixi, de manera presencial i el batxillerat dels EUA (High School Diploma), 100% online a través del conveni que FEDAC Vic ha signat amb Academica Corporation International Studies.

Aquest programa prepara els estudiants per adquirir els millors nivells de competència en base a tres grans objectius: 

  1. Immersió lingüística.

Totes les assignatures i les relacions amb els professors s’estableixen en anglès des del primer moment. Adquisició d’un nivell bilingüe avançat.

  1. Immersió tecnològica.

Domini del maneig de les tecnologies més avançades d’aprenentatge digital.

  1. Immersió personal.

L’alumne adquireix responsabilitat i maduresa a l’hora de treballar, un alt nivell d’autonomia, aprenentatge de la gestió del temps, capacitat d’adaptació i flexibilitat per treballar en entorns diferents i multiculturals.

El sistema educatiu dels EUA avalua els alumnes per coneixements i capacitats. Considera que un alumne no ha d’estudiar la mateixa assignatura (matemàtiques, física, literatura…) en dos idiomes diferents, excepte les matèries específiques del país (llengua, cultura, història…).

En aquest context, els convenis internacionals aconseguits per Academica, units a l’excel·lència educativa del programa Diploma Dual®, ens permeten oferir la màxima convalidació possible: el 75% dels 24 crèdits necessaris per obtenir l’American High School   Diploma.

Així doncs, ​​els alumnes del Diploma Dual® han de cursar 6 crèdits online: 4 del currículum obligatori i 2 del currículum optatiu.

El Diploma Dual® es pot començar a 2n d’ESO, 3r d’ESO, 4t d’ESO o 1r de batxillerat.

L’avantatge de començar com més aviat millor és que l’alumne només haurà de fer 1 o 2  assignatures per curs, i la càrrega lectiva serà menor durant el batxillerat. Alhora, com més anys estigui en el programa, més gran serà la seva immersió.

L’alumne treballa des de casa amb l’ordinador i connexió a Internet. El Diploma Dual® exigeix un nivell mitjà d’esforç similar a una activitat extraescolar: de 3 a 5 hores setmanals, depenent de les capacitats de l’alumne i del nombre d’assignatures que cursa.

El Programa posa a disposició de l’alumne totes les plataformes necessàries:

•De continguts i activitats on consulta i duu a termes les seves tasques.

•De comunicació, per relacionar-se amb el professor dels EUA i consultar l’evolució de la seva feina (notes,hores dedicades, activitats per realitzar).

La família i el Director de Programa del centre escolar també tenen accés a la plataforma de comunicació.

El seguiment de l’alumne és molt proper:

• S’avalua l’alumne de manera contínua a través de les tasques proposades a cada mòdul i de la seva participació en les videoconferències individuals i live sessions.

• Contactes regulars entre el Director de Programa i el professor dels EUA.

• Si no es fa cap activitat o no hi ha connexió al llarg de tota una setmana, el professor des EUA contacta amb el Director de Programa del centre escolar.

• Les famílies poden contactar amb el professor estatunidenc en qualsevol moment del curs, amb prèvia petició de cita.

• Informe del progrés de l’alumne a mig semestre. Si el progrés no ha estat satisfactori, s’especifica per què no ho ha estat i com es podria millorar.

• Enviament d’un informe amb les qualificacions al final de cada semestre.

Per més informació: 

○     Vídeo explicatiu del Diploma Dual: Academica Diploma Dual

○     Pàgina web d’Academica: www.academica.school

○     Testimonis: https://bit.ly/testimoniosDD

El batxillerat Dual arriba a FEDAC Vic!